dimecres, 22 de febrer de 2012

Pre-inscripcions curs 2012-2013


El Departament d' Ensenyament de Generalitat de Catalunya ha publicat informació sobre les dates d'inscripció dels diferents ensenyaments. Tot seguit un link amb la informació ampliada:
 http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament

Calendari de pre-inscripcions :

Entre el 19 i el 30 de març, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.

Del 14 al 25 de maig, per al batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.

Del 28 de maig al 8 de juny, per als cicles formatius de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.